Krzysztof Kędzierski
 Dyrektor,
 krzyszto@aci.pl
  Martyna Pisarek
  Specjalista ds. promocji,
  martyna.pisarek@aci.pl
  Monika Hutek
  Specjalista ds. promocji,
  monika.hutek@aci.pl
  Emil Bonifaczuk
  Specjalista ds. promocji,
  emil.bonifaczuk@aci.plAkademickie Centrum Informacyjne
ul. Ratajczaka 18b (pasaż Apollo)
61-815 Poznań
tel. 61 898 49 32