Krzysztof Kędzierski
Dyrektor
krzyszto@aci.pl


Emil Bonifaczuk
Specjalista ds. promocji
emil.bonifaczuk@aci.pl


Monika Hutek
Specjalista ds. promocji - urlop
monika.hutek@aci.plAkademickie Centrum Informacyjne
ul. Ratajczaka 18b (pasaż Apollo)
61-815 Poznań
tel. 61 898 49 32