Witamy w Księgarni maturzysty ACI (regulamin)

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: http://www.aci.pl/ksiegarnia.php przez Akademickie Centrum Informacyjne Krzysztof Kędzierski spółka jawna, ul. Ratajczaka 18b, 61-815 Poznań, NIP: 7781000368, Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148886.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
Zamówienia na publikacje ACI przyjmowane są za pośrednictem sieci Internet (formularz online lub bezpośrednio na adres e-mail: biuro@aci.pl) oraz telefonicznie (numer tel.: 61 898 49 32).
W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianej publikacji oraz podać adres dostawy publikacji. 
W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, sklep anuluje zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.

2. Ceny towarów.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
W przypadku publikacji drukowanych do zamówienia dodawany jest koszt wysyłki listem poleconym (według cennika Poczty Polskiej).
Do ceny informatora drukowanego należy doliczyć koszt przesyłki poleconej (7,50 zł.). 

3. Forma płatności.
Płatność dokonywana jest przelewem na konto bankowe: BZWBK VI o/Poznań, 68 1090 1362 0000 0000 3602 0878

4. Czas realizacji zamówienia.
Wysyłka zamówionych publikacji następuje w dniu stwierdzenia wpływu kwoty zakupu na konto bankowe ACI lub w ciągu kolejnych trzech dni roboczych i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona).
W przypadku opóźnienia wysyłki zamówionej publikacji Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie na podany adres e-mail.

5. Prawo odstąpienia od umowy.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i odesłać nabytą publikację.
Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki poinformuje Klienta o dalszych działaniach związanych ze zwrotem kosztu zakupu publikacji.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ACI jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu przez Klienta.

Twój koszyk jest pusty