Galerie:

Program certyfikacji Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2017Certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem "Dobra Uczelnia - Dobra Praca", zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie.


W roku akademickim 2017/2018 możliwość posługiwania się znakiem "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" uzyskały następujące uczelnie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku