Galerie:

Program certyfikacji Wiarygodna Szkoła 2017


Wybór szkoły wyższej nigdy nie jest łatwy, za to bardzo istotny w kontekście przyszłości i osiągnięcia satysfakcji w pracy zawodowej. Od 1994 r. Akademickie Centrum Informacyjne pomaga maturzystom podejmować świadome decyzje związane z kształceniem się. Konsekwencją wieloletniej współpracy ACI ze wszystkimi ośrodkami akademickimi w Polsce jest program certyfikacji niepublicznych szkół wyższych "Wiarygodna Szkoła".

Wyłonił on grupę uczelni gotowych poddać się wnikliwej i wieloaspektowej ocenie, dzięki której potwierdzone zostały ich wysokie standardy nauczania oraz komfort nauki. Przedmiotem weryfikacji były podstawy prawne działalności niepublicznych szkół wyższych, oferta i baza dydaktyczna, posiadane przez szkołę akredytacje (w szczególności nadawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną), działalność naukowa i współpraca zagraniczna uczelni, perspektywy zawodowe absolwentów, a także formy aktywności pozaedukacyjnej.

Uczelnia, która otrzymała Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" to placówka godna zaufania. Podejmując naukę w takiej szkole można mieć pewność, że dba ona o wysoki poziom nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.


Konkurs na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce

Od 2010 roku projektowi "Wiarygodna Szkoła" towarzyszy konkurs na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce" zaadresowany do wszystkich szkół wyższych publicznych oraz niepublicznych.

Uczelnie biorące udział w konkursie są oceniane na podstawie analizy wieloaspektowej ankiety. Każda ze szkół otrzymuje punkty w następujących kategoriach: uczelnia widoczna w Internecie, nowoczesne technologie wykorzystane w dydaktyce, technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy, tworzenie perspektyw zawodowych, certyfikaty, pytanie otwarte. Projekt ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.