Programy certyfikacji "Wiarygodna Szkoła" i "Dobra Uczelnia - Dobra Praca"


Dobra Uczelnia - Dobra Praca

Program certyfikacji Dobra Uczelnia - Dobra Praca ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Jesteśmy przekonani, że wiele polskich uczelni zasługuje na takie wyróżnienie realizując szereg działań zwiększających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Nie należy zapominać, że to właśnie praktyczny aspekt kształcenia i właściwe przygotowanie studentów do pracy, powinny w obecnej sytuacji zdominować myślenie i podejście do organizacji studiów w Polsce. W toku przyznawania nominacji do otrzymania przez Uczelnię certyfikatu Dobra Uczelnia - Dobra Praca wnikliwej analizie poddane zostały takie aspekty jak: m.in. funkcjonowanie jednostek uczelnianych na rzecz studentów i absolwentów, dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowe i zagraniczne programy stażowe, a także współpraca uczelni z pracodawcami z regionu. Znak jakości Dobra Uczelnia - Dobra Praca akcentuje atrakcyjność uczelni w oczach maturzystów, dla których aspekt realnego zatrudnienia po ukończonych studiach stanowi podstawowe kryterium wyboru ścieżki kształcenia.

Wiarygodna Szkoła

Autorski projekt certyfikacji Wiarygodna Szkoła adresowany jest do szkół niepublicznych. Ma on na celu skuteczne wyróżnienie tych podmiotów, które cechuje szeroko rozumiana odpowiedzialność względem otoczenia. Funkcjonują one w zgodzie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną i zapewniają właściwe warunki studiowania. Wiarygodna Szkoła ponadto umożliwia studentom rozwój zainteresowań i umiejętności oraz kształci wysokiej klasy specjalistów, którzy bez trudu odnajdują się na rynku pracy. W obecnej sytuacji zachodzących zmian demograficznych oraz konieczności sprostania wymaganiom jakości kształcenia, rekomendacja i poświadczenie wiarygodności uczelni są wysoce pożądane przez kandydatów. Posługiwanie się znakiem Wiarygodna Szkoła odgrywa dużą rolę w budowaniu pozytywnego wizerunku, podkreśla rzetelność w działaniu uczelni oraz przyczynia się do wzrostu zaufania wśród przyszłych i obecnych studentów. Znak Wiarygodna Szkoła wzmacnia pozycję szkoły na rynku i tym samym zwiększa efektywność prowadzonej rekrutacji.

Konkurs "Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"

W ramach konkursu Akademickie Centrum Informacyjne pragnie uhonorować najprężniej działające uczelnie, które przystąpiły do programu Wiarygodna Szkoła lub Dobra Uczelnia - Dobra Praca. Najważniejszym kryterium konkursu jest to, w jaki sposób szkoły wyższe zwiększają atrakcyjność swoich studentów oraz absolwentów na rynku pracy. Ponadto projekt ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.