Galerie:

Wykaz uczelni, które uzyskały certyfikat "Wiarygodna Szkoła"Projekt certyfikacji Wiarygodna Szkoła adresowany jest do wszystkich szkół niepublicznych. Ma on na celu skuteczne wyróżnienie tych podmiotów, które cechuje szeroko rozumiana odpowiedzialność względem otoczenia. Funkcjonują one w zgodzie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną i zapewniają właściwe warunki studiowania. Wiarygodna Szkoła ponadto umożliwia studentom rozwój zainteresowań i umiejętności oraz kształci wysokiej klasy specjalistów, którzy bez trudu odnajdują się na rynku pracy.


W roku akademickim 2017/2018 możliwość posługiwania się znakiem Wiarygodna Szkoła
uzyskały następujące uczelnie niepubliczne:


  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
  • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku