Galerie:


            Konkurs na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce"


Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania we współpracy z portalem Edunews.pl przeprowadziło konkurs na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce".
W konkursie wzięło udział około 60 szkół publicznych i niepublicznych. 27 maja 2010r. w budynku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu miał miejsce uroczysty finał projektu, podczas którego oficjalnie ogłoszono wyniki i uhonorowano laureatów w sektorze uczelni publicznych oraz niepublicznych.

Zwycięzcy w kategorii uczelnie publiczne

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
2. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
3. Uniwersytet w Białymstoku

Zwycięzcy w kategorii uczelnie niepubliczne

1. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
3. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy SączCzłonkowie Kapituły Konkursowej postanowili dodatkowo przyznać wyróżnienia dla tych uczelni, które (poza gronem laureatów) zdobyły najwyższą liczbę punktów w następujących obszarach: technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy, nowoczesne technologie w dydaktyce oraz tworzenie perspektyw zawodowych.

uczelnie publiczne:

Wyróżnienie w kategorii: "Technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy"
otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Wyróżnienie w kategorii: "Nowoczesne technologie w dydaktyce"
otrzymał Uniwersytet Śląski z Katowic.

Wyróżnienie w kategorii: "Tworzenie perspektyw zawodowych"
otrzymały ex aequo Politechnika Gdańska oraz Politechnika Śląska w Gliwicach.

uczelnie niepubliczne:

Wyróżnienie w kategorii: "Technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy"
otrzymała Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Wyróżnienie w kategorii: "Nowoczesne technologie w dydaktyce"
otrzymała Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych z Warszawy.

Wyróżnienie w kategorii: "Tworzenie perspektyw zawodowych"
otrzymały ex aequo Wyższa Szkoła Bankowa z Torunia
oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z Lublina.

Uczelnie biorące udział w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce" zostały poddane wnikliwej ocenie, na którą składała się analiza ankiet, badających różne aspekty funkcjonowania placówki.
Pytania z bloku "uczelnia widoczna w Internecie" dotyczyły przede wszystkim charakteru witryny uczelni, częstotliwości prowadzonych aktualizacji, sposobów monitorowania ruchu internautów oraz przeprowadzonych modernizacji strony.
W ramach "nowoczesnych technologii wykorzystywanych w dydaktyce" pytano przede wszystkim o urządzenia wspierające proces dydaktyczny (notebooki, tablice interaktywne, odtwarzacze multimedialne itp.), wykorzystywanie podczas zajęć innowacyjnych i nowoczesnych technologii (gry symulacjne, wirtualne światy, portale, czaty, blogi), prowadzenie platformy edukacyjnej, kursów e-learning i blended learning, udostępnianie podcastów, a także analizowano wyposażenie sali wykładowej i ćwiczeniowej.
W kolejnym obszarze - "technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy" oceniano przede wszystkim internetowy system rejestracji kandydatów, prowadzenie e-Dziekanatu, elektronicznych indeksów, wirtualny dostęp do katalogów biblioteki, czytelni oraz możliwość korzystania z internetowych wersji czasopism i dzienników.
Blok pytań dotyczący "tworzenia perspektyw zawodowych" analizował takie obszary aktywności uczelni, jak współpraca z pracodawcami, działalność inkubatora przedsiębiorczości, parku technologicznego, powstawanie firm spin-off, organizowanie praktyk, staży, targów pracy, dni kariery, dodatkowych kursów dla studentów, prowadzenie kierunków zamawianych oraz promowanie najlepszych studentów.

Partner merytoryczny konkursu: Edunews.pl
Patronat medialny: Radio Eska, portal Onet.pl